Błędy Medyczne we Wrocławiu
Błędy Medyczne we Wrocławiu

Zapewniamy pomoc prawną przy sporach dotyczących błędów medycznych.

W naszej działalności zapewniamy naszym klientom wsparcie w postępowaniu zmierzającym do uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty - rekompensujących zaniedbania, do których doszło w procesie leczenia.

Odszkodowania za błędy medyczne

Co to jest błąd medyczny? Jakie są ścieżki procesów odszkodowawczych w sprawach o błąd lekarski? Prawo Polskie przewiduje ochronę poszkodowanych w przypadku błędów popełnianych przez lekarzy - zarówno na drodze sądowej jak i poza nią.

Adwokat Błędy Medyczne Wrocław

Szukasz Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, która świadczy pomoc prawną w zakresie błędów medycznych? Zapoznaj się z publikacjami na tej stronie. Dokumenty muszą być starannie przygotowane, zawierać treść uzasadnienia i wskazywać na dowody - bez względu...
Najpopularniejsze artykuły i porady dotyczące błędów medycznych.
Jak bronić praw pacjenta w przypadku błędu medycznego? – Nowelizacje ustaw 2018!
Działanie każdego systemu, szczególnie tak skomplikowanego, jak polski system ochrony zdrowia, jest związane z ryzykiem wystąpienia niepożądanych zdarzeń. W całym kraju dochodzi do tysięcy zdarzeń medycznych dziennie. Nawet przy największej...
Czytaj więcej "Jak bronić praw pacjenta w przypadku błędu medycznego? – Nowelizacje ustaw 2018!"
Jak wygląda proces o odszkodowanie za błąd medyczny? – Kompletny poradnik – Krok po kroku
W jaki sposób napisać pozew w procesie o odszkodowanie za błąd medyczny? Jakie są koszty sądowe w tego rodzaju postępowaniu? Poznaj najważniejsze elementy postępowania sądowego w procesie cywilnym dotyczącego odszkodowania...
Czytaj więcej "Jak wygląda proces o odszkodowanie za błąd medyczny? – Kompletny poradnik – Krok po kroku"
Błędy lekarzy podczas cesarskiego cięcia – Odszkodowanie [Aktualizacja 2018]
Błędy oraz zaniedbania medyczne wiążące się ze sposobem odbierania porodu stanowią jedne z najczęstszych powodów roszczeń pacjentów wobec szpitali. Tego typu błędy są związane z poważnymi i bardzo często nieodwracalnymi...
Czytaj więcej "Błędy lekarzy podczas cesarskiego cięcia – Odszkodowanie [Aktualizacja 2018]"
Błąd medyczny przy porodzie – kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?
Błędy dotyczące prowadzenia ciąży, porodu i opieki okołoporodowej występują niestety dosyć często. Należy zaznaczyć, że charakterystyczne dla tego rodzaju spraw jest to,  że odnoszą się one do życia i zdrowia...
Czytaj więcej "Błąd medyczny przy porodzie – kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?"
Gdzie zgłosić błąd medyczny? – Przewodnik Wrocław
Błędna diagnoza lekarska może być skutkiem niewłaściwej interpretacji badań. Lekarz, który postawił diagnozę sprzeczną z aktualnym poziomem wiedzy medycznej musi ponieść konsekwencje swojego zachowania. W jaki sposób ubiegać się o...
Czytaj więcej "Gdzie zgłosić błąd medyczny? – Przewodnik Wrocław"
Jak wygląda odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny?
Osoby, które wykonują zawód lekarza ponoszą odpowiedzialność karną za popełnienie błędu lekarskiego na ogólnych zasadach. Co to są zasady ogólne? Zasady ogólne to zasady, które dotyczą ogółu społeczeństwa. Wobec tego...
Czytaj więcej "Jak wygląda odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny?"
4 główne rodzaje oraz klasyfikacja błędów medycznych.
Błędy  lekarskie mają miejsce w wielu sytuacjach, które mają miejsce w procesie leczenia pacjentów. Mogą wiązać się one z bardzo różnymi konsekwencjami albo w ogóle nie pociągnąć za sobą żadnych....
Czytaj więcej "4 główne rodzaje oraz klasyfikacja błędów medycznych."
Błędy medyczne – Statystyki [Dane 2018]
Czy sprawy dotyczące błędów lekarskich to temat marginalny? Jaki jest trend w Polsce jeśli chodzi statystyki prowadzonych spraw? Jaka jest skala problemu i jakie są obecne ryzyka związane z prowadzeniem...
Czytaj więcej "Błędy medyczne – Statystyki [Dane 2018]"
Najczęściej popełniane błędy medyczne w Polsce – [Lista 2018]
Brak wykonania cesarskiego cięcia we właściwym momencie, niedokładna sterylizacja sprzętu medycznego, zakażenie wewnątrzszpitalne- to jedne z najczęstszych błędów medycznych, które występują w polskiej służbie zdrowia. Jakich jeszcze zaniedbań dopuszczają się...
Czytaj więcej "Najczęściej popełniane błędy medyczne w Polsce – [Lista 2018]"

Odszkodowanie za błędy medyczne Wrocław

Błędy medyczne Wrocław. Personel medyczny to ludzie, do których mamy zaufanie, to nie ulega wątpliwości. Powierzamy im swoje zdrowie i życie, zdajemy się na ich porady i żyjemy w nadziei, że wykonane przez nich usługi przyniosą nam ulgę – a wypisane na recepcie leki umożliwią rozwiązanie problemu chorobowego. Niestety zdarza się, że dochodzi do błędów lekarskich lub szerzej – błędów medycznych. Źle postawiona diagnoza, nieumiejętnie dobrane środki postępowania lub zwyczajna nieuwaga mogą skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i w konsekwencji sporem sądowym o błędy lekarskie. Czy pacjent w takich przypadkach ma prawo do odszkodowania? Niewątpliwie w wielu przypadkach jest takie prawdopodobieństwo. Jaka jest wysokość odszkodowania za błędy lekarskie? To często złożony problem, do którego rozwiązania nie wystarczą umiejętności specjalistów jednej dziedziny. Liczba różnych błędów lekarskich jest z roku na rok niepokojąco duża i każdy z nich charakteryzuje się inną specyfiką – dla przykładu: różną wysokością odszkodowania czy też czasie, po którym dochodzi do przedawnienia sprawy. Błąd medyczny i związane z nim roszczenia, są podstawą wielu postępowań sądowych. Lekarze i pacjenci są reprezentowani przed ubezpieczycielami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych czy też sądami. Mimo, że wykładnia prawa nie definiuje terminu błędu medycznego, to powszechnie przyjmuje się definicję Agnieszka Liszewskiej zawartej w książce:  Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej :

„błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności”

Zapoznaj się, przeczytaj i przeanalizuj najczęsciej zadawane pytania dotyczące błędów medycznych we Wrocławiu. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

 

Błędy medyczne – Najczęściej zadawane pytania

 

 CO TO JEST BŁĄD MEDYCZNY?

Błąd lekarski, inaczej błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej jest to nieumyślne działanie, zaniedbanie albo zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej albo osoby wykonującej inny zawód medyczny w rezultacie działający na szkodę pacjenta.

JAKIE SĄ RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH?

Najczęście błędy dzieli się na cztery grupy.  błąd diagnostyczny (rozpoznania), błąd terapeutyczny (leczenia), błąd organizacyjny i błąd techniczny. Przeczytaj artykół 4 główne rodzaje oraz klasyfikacja błędów medycznych.

JAKIE BŁĘDY MEDYCZNE MOGŁĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS CIĄŻY?

Zaniedbanie podczas prowadzenia ciąży, Zaniedbanie podczas leczenia zranionego płodu, Błędy przy porodzie oraz Generalne zaniedbanie przez lekarzy. Przykładem może być stand przedrzucawkowy, który można leczyć jeśli jest rozpoznany odpowiednio wcześnie. Zranienie płodu podczas porodu i błędy w diagnozie i właściwym leczeniu. Zakleszczenie płodu i niepoprane użycie narzędzi – w rezultacje nawet uszkodzenia kręgosłupa.

JAKIE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE POMOGĄ POMÓC PRZY BŁĘDACH MEDYCZNYCH?

Przeczytaj artykuł Gdzie zgłosić błąd medyczny? Pierwszym organem w którym można zgłosić bład jest Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu.

JAK POWINIEN BYĆ SKONSTROWANY WNIOSEK O ODSZKODOWANIA ZA BŁEDY MEDYCZNE WROCŁAW?

We wniosku należy uprawdopodobnić zdarzenie medyczne, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta oraz szkodę majątkowej lub krzywdę. Wniosek musi zawierać także wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wniosek powinien mieć rownież załączone dowody.

CZY POSZKODOWANY MUSI BYĆ OSOBIŚCIE NA ROZPRAWIE SĄDOWEJ?

Tak, jeśli pacjent zdecyduje się na prywatny akt oskarżenia to obecność na rozprawach jest obowiązkowa.

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU POWIKŁANIA PO ZABIEGU?

Tak, jeśli podczas usługi lub świadczenia medycznego, pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu, szkody psychicznej czy moralnej, ma prawo starania się o odszkodowanie z tej racji.

ODSZKODOWANIA PO CARSKIM CIĘCIU, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ?

Nie z tytułu błędu medycznego. Niektóre ubezpieczalnie przyznają odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku cesarskiego cięcia.

CZY ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE MOŻNA DZIEDZICZYĆ?

Tak. Po śmierci powoda w trakcie procesu w jego miejsce wstępują następcy prawni, którzy mogą dochodzić zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego.

ILE KOSZTUJE KONSULTACJA PRAWNA DOTYCZĄCA PRAWA MEDYCZNEGO?

Podstawowa porada prawna to koszt wg cennika standardowej porady kancelarii, oscyluje w granichach 200-300 PLN.

JAKIE WYNAGRODZENIE POBIERA ADWOKAT OD BŁĘDÓW MEDYCZNYCH WROCŁAW?

Wynagrodzenie w sprawach odszkodowawczych ustalane jest elastycznie w zależności od sytuacji Klienta i formy pomocy ma być mu udzielona, w tym od nakładu pracy i stopnia skomplikowania jego sprawy.

Oferujemy naszym Klientom różne modele wynagrodzenia, w tym w szczególności przez rozłożenie płatności na raty czy również częściowe uzależnienie jego zapłaty od osiągniętego wyniku.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY MEDYCZNE?

Najczęstrzymi błędami są błedy podczas porodów, wynikające z niedostatecznej sterylizacji sprzętu czy w związku z zakarzeniem wewnątrzszpitalnym. Zapoznaj się z artykułem Najczęściej popełniane błędy medyczne w Polsce

JAKIE JEST ODSZKODOWANIE ZA ZAKAŻENIE GRONKOWCEM W SZPITALU?

Wysokość zadośćuczenia jest zależna od decyzji sądu, jednak w jednej z prowadzonych spraw, przy zarażeniu gronkowcem złocistym, Sąd zasądził na rzecz pokrzywdzonej zadośćuczynienie w wysokości 65000 zł.

CO TO JEST MEDIACJA PRZY BŁĘDACH MEDYCZNYCH?

Mediacja jest to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której strony spotykają się w obecności neutralnego mediatora, który pomaga im w znalezieniu wspólnego stanowiska i zakończenia sporu bez prowadzenia postępowania sądowego. Przeczytaj artykuł : Mediacja i postępowanie pojednawcze w sprawie błędu medycznego

CO TO JEST POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE?

Postępowanie pojednawcze można wszcząć się jeszcze przed wniesieniem pozwu albo wniosku do sądu. Jest ono krótsze i bardziej korzystne finansowo od postępowania standardowego, a przez to korzystniejsze dla obu stron sporu.

Powyższe zestawienie pytań i odpowiedzi zostało przygotowane w oparciu o jak największą staranność. Artykuły mają jednak mają charakter orientacyjny i przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy skosultować swoje poglądy z prawnikiem. Materiały na tej stonie nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i w związku z ich charakterem jeśli masz jakiekolwiek uwagi proszę skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Jak wybrać adwokata specjalizującego się odszkodowaniach za błędy medyczne?

Wybór odpowiedniej Kancelarii Prawnej jest istotny bez względu na tematykę sporu:

  • Adwokat powinien mieć dobrą opinie – zapytaj znajomych, czy korzystali z usług prawnych i czy mogą polecić sprawdzoną osobę. 
  • Opinie i recenzje w internecie – wykonaj analizę i sprawdź opinie o Adwokatach we Wrocławiu. Negatywna i zbyt pozytywna opinia powinna wzbudzić w Tobie podejrzenia.
  • Dojrzałość i komunikacja – przed wyborem adwokata spotkaj się na poradę prawną, sprawdź czy styl adwokata, sposób prowadzenia rozmowy Ci odpowiada. 
  • Doświadczenie w podobnych sprawach – zapytaj jakie doświadczenie ma adwokat, jakie wyroki zapadały w sprawach które prowadził, ile czasu trwały spory sądowe o odszkodowania, które prowadził. Pytaj o szczegóły.
  • Uważaj na obietnice – żaden adwokat, żadna dobra kancelaria adwokacka we Wrocławiu nie zagwarantuje Ci wygranej. Jeśli tak jest, to można mieć wątpliwości.
  • Uczciwa umowa – Poproś o przykładową umowę na pierwsze spotkanie. Powinna być przejrzysta i zrozumiała.
  • Kluczowa jest dobra relacja i zaufanie – dlatego kluczowe jest spotkanie i poznanie bliżej adwokata.

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Przede wszystkim porozmawiaj z nim przez telefon i przedstaw swój problem. Adwokat musi mieć szanse na przygotowanie się do rozmowy w taki sposób, aby spotkanie było efektywne. Przygotuj wszystkie materiały i skup się na celu problemu. Na spotkaniu ważne jest aby dokładnie określić zakres współpracy, jakie są kolejne kroki oraz jaki jest estymowany koszt sprawy. Przede wszystkim adwokat musi przedstawić ryzyka jakie mogą wystąpić w przedmiotowym sporze i w jaki sposób planuje nimi zarządzić. Możesz spotkać się z sytuacją, w której adwokat podczas porady prawnej będzie oczekiwał podpisania umowy przed rozpoczęciem szczegółowej analizy dokumentów. Otwarcie przygotuj się do rozmowy na temat finansów – jeśli potrzebujesz rozbić płatność na raty – mów o tym otwarcie. Przede wszystkim bądź uczciwy i otwarty – decydując się na danego adwokata musisz powierzyć mu swoje interesy i mieć wiarę w to, że adwokat działa w ich ochronie. 

Zespół http://bledymedyczne.wroclaw.pl