Jak bronić praw pacjenta w przypadku błędu medycznego? – Nowelizacje ustaw 2018!

Działanie każdego systemu, szczególnie tak skomplikowanego, jak polski system ochrony zdrowia, jest związane z ryzykiem wystąpienia niepożądanych zdarzeń. W całym kraju dochodzi do tysięcy zdarzeń medycznych dziennie. Nawet przy największej niezawodności sytemu ochrony zdrowia, jaką można zagwarantować, dzięki wprowadzeniu właściwego systemu jakości, regulacji prawnych i nadzoru, pewne ryzyko występowania błędów …

Jak wygląda proces o odszkodowanie za błąd medyczny? – Kompletny poradnik – Krok po kroku

W jaki sposób napisać pozew w procesie o odszkodowanie za błąd medyczny? Jakie są koszty sądowe w tego rodzaju postępowaniu? Poznaj najważniejsze elementy postępowania sądowego w procesie cywilnym dotyczącego odszkodowania za błąd medyczny. Instytucje zdrowotnie nie chcą iść na ugodę W praktyce można zauważyć, że w większości przypadków instytucje zdrowotne, …

Błąd medyczny a powikłanie- dlaczego warto jest je rozróżnić?

Jak pokazują statystyki, błąd medyczny, może zdarzyć się zarówno w czasie wykonywania prostych technicznie zabiegów, jak również przy bardzo skomplikowanych operacjach. Nie zawsze, gdy stan pacjenta po operacji jest gorszy, niż przewidywano, znaczy to, że mamy do czynienia z błędem medycznym. Każdy zabieg jest związany z ryzykiem Każdy zabieg, jak …

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość z OC szpitala lub lekarza

Zadaniem tego artykułu jest precyzyjne omówienie renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość. Z czego wynika renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość? Podstawa prawna ubiegania się o rentę z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość jest taka sama, jak w …

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza

W niniejszym artykule opiszemy dokładnie rentę z tytułu utraconego dochodu. Nazywana jest ona również rentą wyrównawczą. Stąd wynika prawo do otrzymania renty wyrównawczej? Prawo do uzyskania renty z tytułu utraconego dochodu wynika z art. 444 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do …

Czy niedotlenienie dziecka podczas porodu może stanowić błąd medyczny?

Niedotlenienie mózgu u noworodka przy porodzie jest równoznaczne z niewydolnością oddechową, której przyczyną jest niewystarczająca ilość tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania w odniesieniu do dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym są zależne od czasu, w którym dziecko nie mogło prawidłowo oddychać. Przy niedotlenieniu noworodka liczy się każda sekunda. Niedotlenienie …

Błędy lekarzy podczas cesarskiego cięcia – Odszkodowanie [Aktualizacja 2018]

Błędy oraz zaniedbania medyczne wiążące się ze sposobem odbierania porodu stanowią jedne z najczęstszych powodów roszczeń pacjentów wobec szpitali. Tego typu błędy są związane z poważnymi i bardzo często nieodwracalnymi konsekwencjami zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Błąd medyczny w prawie cywilnym Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia …

Błąd medyczny przy porodzie – kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Błędy dotyczące prowadzenia ciąży, porodu i opieki okołoporodowej występują niestety dosyć często. Należy zaznaczyć, że charakterystyczne dla tego rodzaju spraw jest to,  że odnoszą się one do życia i zdrowia nie tylko pacjentki, ale również jej dziecka.  Błąd w sztuce lekarskiej Oczywistym jest to, że nie każdy błąd medyczny będzie …

Mediacja i postępowanie pojednawcze w sprawie błędu medycznego

Wniesienie powództwa do sądu to ostateczność, gdy wszystkie inne metody dojścia do porozumienia oraz dochodzenia roszczeń zawiodą. Ze względu na to, że postępowania sądowe jest długotrwałe, skomplikowane oraz wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, nawet wtedy, gdy osoba poszkodowana wniosła już powództwa do sądu, istnieją jeszcze pozaprocesowe metody zakończenia sporu. …

Odszkodowanie dla rodziców niepełnosprawnego dziecka- kiedy przysługuje i jak o nie walczyć?

Trwała niepełnosprawność u dziecka może być wynikiem niewłaściwie przyjętego porodu. Za błąd podczas porodu odpowiada zazwyczaj lekarz, pielęgniarka albo położna, który nie zachowuje się zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Znajomość tych wytycznych może być pomocna w określeniu przyczyny niepełnosprawności dziecka.  Czym jest błąd medyczny? Procedury medyczne są to normy postępowania, …