Czy niedotlenienie dziecka podczas porodu może stanowić błąd medyczny?

Niedotlenienie mózgu u noworodka przy porodzie jest równoznaczne z niewydolnością oddechową, której przyczyną jest niewystarczająca ilość tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania w odniesieniu do dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym są zależne od czasu, w którym dziecko nie mogło prawidłowo oddychać. Przy niedotlenieniu noworodka liczy się każda sekunda. Niedotlenienie …

Błędy lekarzy podczas cesarskiego cięcia – Odszkodowanie [Aktualizacja 2018]

Błędy oraz zaniedbania medyczne wiążące się ze sposobem odbierania porodu stanowią jedne z najczęstszych powodów roszczeń pacjentów wobec szpitali. Tego typu błędy są związane z poważnymi i bardzo często nieodwracalnymi konsekwencjami zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Błąd medyczny w prawie cywilnym Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia …

Błąd medyczny przy porodzie – kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Błędy dotyczące prowadzenia ciąży, porodu i opieki okołoporodowej występują niestety dosyć często. Należy zaznaczyć, że charakterystyczne dla tego rodzaju spraw jest to,  że odnoszą się one do życia i zdrowia nie tylko pacjentki, ale również jej dziecka.  Błąd w sztuce lekarskiej Oczywistym jest to, że nie każdy błąd medyczny będzie …

Odszkodowanie dla rodziców niepełnosprawnego dziecka- kiedy przysługuje i jak o nie walczyć?

Trwała niepełnosprawność u dziecka może być wynikiem niewłaściwie przyjętego porodu. Za błąd podczas porodu odpowiada zazwyczaj lekarz, pielęgniarka albo położna, który nie zachowuje się zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Znajomość tych wytycznych może być pomocna w określeniu przyczyny niepełnosprawności dziecka.  Czym jest błąd medyczny? Procedury medyczne są to normy postępowania, …