Czy sprawy dotyczące błędów lekarskich to temat marginalny? Jaki jest trend w Polsce jeśli chodzi statystyki prowadzonych spraw? Jaka jest skala problemu i jakie są obecne ryzyka związane z prowadzeniem praktyki lekarskiej.

Prokuratura Krajowa opublikowała niedawno dane statystyczne odnoszące się do prowadzonych w Polsce postępowań karnych w sprawach o błąd medyczny. W tych danych porównano ilości takich postępowań w latach 2016 i 2017. Warto jest się z nimi zapoznać, bo niosą za sobą bardzo ciekawe wnioski.

Liczba takich postępowań się zwiększa

Nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że w latach 2016 i 2017, nastąpił znaczny wzrost ilości prowadzonych postępowań karnych odnoszących się do błędów medycznych. W 2016 roku było to 4963, a rok później 5678.

Co ciekawe, jak wynika z danych prokuratory krajowej, najwięcej spraw o błędy medyczne jest prowadzonych obrębie prokuratur regionalnych Gdańska, Wrocławia i Krakowa. 

Jak widać błąd medyczny, zdarzenie niepożądane czy roszczenie jest powszechne w dzisiejszych czasach i bez względu na to czy jest się poszkodowanym czy lekarzem, trzeba się na tego typu spory prawne przygotować. 

Ryzyko popełnienia błedu medycznego istnieje, można je:

  • Zaakceptować i nie robić nic – przyjmująć konsekwencje gdy błąd wystąpi. Nawet w takim przypadku rozsądnie jest znać jego konsekwencje.
  • Zminimalizować – przykładowo poprzez ciągłe zwiększanie kompetencji, budowanie świadomości prawnej, ubezpieczenie i odpowiednie formułowanie umów.

Jeśli masz chęć umówić się na konsultację prawną dotyczącą Twojej branży to zapraszamy do kontaktu. 

 

Więcej zakończonych postępowań – wzrasta skuteczność.

Rosnące zaangażowanie organów ściągania w odniesieniu do przestępstw z grupy błędów medycznych, potwierdza 16 -procentowy wzrost liczby zakończonych postępowań. W 2016 roku było to 3646, a w 2017 roku już 4206. Trzeba zaznaczyć, że więcej niż 4 000 spraw z zakresu błędów medycznych zakończyło się jedynie 2002 decyzjami merytorycznymi, w 248 razy wydano odmowę wszczęcia śledztwa, 1613 razy umorzono postępowanie, a wyłącznie w 139 sprawach został złożony akt oskarżenia. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi postępowaniami. Prawdopodobnie wydano decyzję o zawieszeniu biegu sprawy. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy oczekuje się na opinię biegłych.

Niewiele aktów oskarżenia

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że tylko 2 000 spraw zostało zakończonych decyzją merytoryczną w 2017 roku. Tylko 7 procent przekonało prokuratora, że podejrzenie przestępstwa zostało w odpowiednim stopniu udowodnione. Wtedy został złożony do sądu akt oskarżenia. Tak naprawdę oznacza to, że tylko w bardzo małym odsetku spraw powołani przez prokuratora biegli wydali negatywną opinię dla lekarza i podejrzanemu nie udało się na tym stadium udowodnić swojej niewinności. Statystyki nie mówią również o tym, jakie wyroki w tym okresie zostały wydane przez sądy w sprawach dotyczących błędów medycznych. Na pewno można jednak założyć, że odsetek skazanych jest mniejszy niż oskarżonych.

Dobrowolne poddanie się karze występuje rzadko

Ostatnie spostrzeżenie to takie, że osoby podejrzane o popełnienie błędu medycznego bardzo rzadko dobrowolnie poddają się karze. W 2017 roku były tylko dwie takie sprawy. Wtedy prokurator skierował do sądu akt oskarżenia z tego rodzaju wnioskiem. Dobrowolne poddanie się karze jest natomiast często stosowane w innych sprawach karnych, na przykład dotyczących wypadków komunikacyjnych. W sprawach o błędy medyczne tylko dwa takie przypadku, to niezwykle mało.

Zmiany organizacyjne

W ostatnim czasie nastąpiła poważna zmiana organizacyjna, jeżeli chodzi o poziom, na którym toczą się tego rodzaju sprawy. Parę lat temu czymś normalnym było, że sprawami dotyczącymi przestępstw personelu medycznego, które można znaleźć w art. 155 i 160 Kodeksu karnego, zajmowały się prokuratury rejonowe. Aktualnie częściej prowadzą je prokuratury okręgowe albo regionalne. Obecnie prokuratury okręgowe prowadzą aż  o 78 procent spraw w odniesieniu do błędów medycznych, niż w poprzednim roku. Natomiast ilość tego rodzaju spraw prowadzonych przez prokuratury rejonowe zmniejszyła się o 11 procent. Nie ma żadnych wątpliwości, że na wyższym szczeblu są zatrudnieni prokuratorzy bardziej doświadczeni oraz mniej obciążeni sprawami w prokuraturach rejonowych. Wyższy szczebel oraz więcej uwagi poświęcanej wspomnianym wcześniej sprawom, sprawia, że jest więcej środków na prowadzenie postępowań w zakresie błędów medycznych. Warto również wspomnieć o tym, że w prokuraturach regionalnych w całym kraju zostały utworzone specjalne zespoły do spraw błędów medycznych, do których zostali oddelegowani wyspecjalizowani prokuratorzy. Ich najważniejszym zadaniem jest prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach odnoszących się do błędów medycznych, w wyniku których nastąpiła śmierć człowieka. Nasuwa się w związku z tym pewne pytanie. Dlaczego sprawy, do których rozpatrywania właściwy jest sąd rejonowe, postawione są tak wysoko w hierarchii organów ścigania? Zastanawiające jest też to, że powołano specjalne zespoły do spraw błędów medycznych, a nie na przykład do spraw z zakresu korupcji, przestępczości zorganizowanej albo innych niekorzystnych dla społeczeństwa zjawisk.

 

 

Zapoznaj się też z artykułem : Jak wygląda proces o odszkodowanie za błąd medyczny? – Kompletny poradnik – Krok po kroku