Działanie każdego systemu, szczególnie tak skomplikowanego, jak polski system ochrony zdrowia, jest związane z ryzykiem wystąpienia niepożądanych zdarzeń. W całym kraju dochodzi do tysięcy zdarzeń medycznych dziennie. Nawet przy największej niezawodności sytemu ochrony zdrowia, jaką można zagwarantować, dzięki wprowadzeniu właściwego systemu jakości, regulacji prawnych i nadzoru, pewne ryzyko występowania błędów medycznych zawsze się pojawia. Z tego względu konieczne były zmiany w prawie i uregulowanie sytuacji osób, które zostały poszkodowane w wyniku błędu lekarskiego. W artykule poniżej zapoznasz się z nowelizacjami, które ułatwią proces oszdkowania za błędy lekarskie we Wrocłąwiu.

Nowe możliwości dochodzenia swoich praw

Jeszcze niedawno jedyną drogą dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do błędu medycznego był proces sądowy z powództwa cywilnego o odszkodowanie albo zadośćuczynienie. Tego typu sprawy ciągnęły się zazwyczaj przez kilka lat, a dla pacjenta stanowiło to dodatkowe utrudnienie, ponieważ potrzebuje on dodatkowych pieniędzy na rehabilitację albo dalsze leczenie od razu. Pacjent jest w zbyt ciężkim stanie, aby miał siłę przechodzić przez długie procesy sądowe. Przysługujące pacjentowi świadczenie pieniężne za błąd medyczny powinno być wypłacone, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

Nowelizacja ustawy- może coś zmieni na lepsze

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadziła dodatkowe rozwiązanie oprócz sądowego trybu dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone przez podmioty medyczne. Jest to postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W związku z tym pacjent ma obecnie dwie drogi dochodzenia przysługujących mu świadczeń. Wybór drogi jest zależny tylko i wyłącznie od osoby poszkodowanej.

Który rodzaj postępowania wybrać?

To zależy. Przede wszystkim należy podkreślić, że celem postępowania przed wojewódzką komisją jest określenie, czy zdarzenie, którego wynikiem jest szkoda majątkowa lub niemajątkowa, było zdarzeniem medycznym. W ustawie są wymienione następujące rodzaje zdarzeń medycznych: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć, będących następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia w wyniku wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu leczniczego. Mówiąc inaczej, zadaniem komisji jest ustalenie, czy w konkretnej placówce szpitala postawiono pacjentowi błędną diagnozę, niewłaściwie przeprowadzono zabieg lub zastosowano nieprawidłowe leczenie.

Roszczenia tylko od szpitali

Pacjent, który wybierze drogę postępowania przed komisją, to musi być świadomy tego, że może w tym postępowaniu domagać się swoich roszczeń odszkodowawczych wyłącznie od szpitali. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta nie daje możliwości dochodzenia roszczeń od innych podmiotów, które świadczą usługi medyczne. W takiej sytuacji pacjent może skorzystać wyłącznie z drogi sądowej.

Jaki jest skład wojewódzkich komisji?

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych składają się z 16 członków. 8 z nich ma co najmniej wyższe wykształcenie oraz tytuł magistra albo równorzędny w zakresie nauk medycznych. Natomiast pozostali członkowie posiadają tytuł magistra albo równorzędny w dziedzinie nauk prawnych. Mówiąc najprościej komisja składa się z lekarzy i prawników.

 Zalety postępowania przed wojewódzkimi komisjami

Obecnie coraz więcej pacjentów stara się wywalczyć odszkodowanie za błędy medyczne przed wojewódzkimi komisjami. Postępowanie tego rodzaju jest krótsze, prostsze oraz mniej kosztowne. Dodatkowo bardziej otwarte i dostępne finansowo dla każdego pacjenta. W sądzie musiałby on opłacić pozew, czyli zapłacić 5% wartości dochodzonego roszczenia. W zależności od sumy, może być to naprawdę duży wydatek. W postępowaniu przed komisjami wojewódzkimi obowiązuje stała opłata w wysokości 200 zł. Sami musicie przyznać, że nie jest to zbyt dużo. Postępowanie przed komisjami, w przypadku błędów medycznych popełnionych w szpitalu pod każdym względem jest najlepszym rozwiązaniem.

Biorąc pod uwagę, że szef resortu zdrowia, Łukasz Szumowski  poinformował, że :

„błędy systemów opieki zdrowotnej są jednym z głównych czynników umieralności i powikłań wśród pacjentów”. 

o swoje prawa warto się ubiegać, korzystając ze wszystkich dostępnych środków.