W jaki sposób napisać pozew w procesie o odszkodowanie za błąd medyczny? Jakie są koszty sądowe w tego rodzaju postępowaniu? Poznaj najważniejsze elementy postępowania sądowego w procesie cywilnym dotyczącego odszkodowania za błąd medyczny.

Instytucje zdrowotnie nie chcą iść na ugodę

W praktyce można zauważyć, że w większości przypadków instytucje zdrowotne, które są odpowiedzialne za błąd albo zaniedbanie medyczne, nie chcą wziąć za to odpowiedzialności. Odpowiadają odmownie na wszystkie wezwania do zapłaty. Ale chyba to nie jest dla nikogo zaskoczeniem, ani nowością – zapewne dlatego jesteś na tej stronie.

I co dalej? Zostaje postępowanie sądowe

W takiej sytuacji, jeżeli mimo negocjacji ze szpitalem oraz ubezpieczycielem, słyszymy odmowę przyznania świadczeń odszkodowawczych albo ich wysokość nie jest dla nas adekwatna, mamy możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. W takim przypadku możemy poprowadzić sprawę samodzielnie albo skorzystać jednej z renomowanych Kancelari Adwokackich zajmującymi się odszkodowaniami za błędy medyczne we WrocławiuNa tym etapie należy zwrócić szczęgólną uwagę na opinie i renomę adwokatów – muszą być to specjaliści z odpowiednim zapleczem ekspertów z dziedzin prawa medycznego.

 Czy zawsze można oddać sprawę cywilną do sądu?

Są takie sytuacje, gdy postępowanie postępowania cywilnego nie jest możliwe. Wtedy złożenie w sądzie pozwu albo wniosku będzie skutkowało odrzuceniem go przez sąd.

Sąd może odrzucić pozew między innymi wtedy:

  • gdy sprawa o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami jest już w toku albo została prawomocnie osądzona. Wynika to z art. 199 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.
  • Drugi przypadek odrzucenia pozwu następuje wtedy, gdy jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo gdy powód nie ma zdolności procesowej. Może to być przykładowo osoba niepełnoletnia, za którą nie działa przedstawiciel ustawowy.
  • Ostatni przypadek odrzucenia pozwu przez sąd może nastąpić wtedy, gdy w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, zaś uchybienia te nie zostały uzupełnione, zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 i § 2 k.p.c.

 

Czym tak naprawdę jest pozew?

Pozew jest to pismo procesowe, które rozpoczyna postępowanie cywilne. Muszą się w nim znaleźć Twoje żądania dotyczące strony przeciwnej. To bardzo ważne pismo procesowe, które radca prawny lub adwokat musi przygotować ze szczególną starannością. Przy aktualnie obowiązujących przepisach proceduralnych ważne jest odniesienie się do wszystkich twierdzeń oraz dowodów dla poparcia treści pozwu. Błędy w tym zakresie mogą się wiązać nawet z utratą możliwości skutecznego dochodzenia należącego Ci się odszkodowania.

 Jakie są najważniejsze elementy pozwu?

Pozew musi zawierać następujące elementy: tytuł pisma (w tym przypadku będzie to pozew o odszkodowanie), Twoje dane jako powoda albo wnioskodawcy ( najważniejsze z nich to imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania), dane Twojego przeciwnika, czyli pozwanego albo jeżeli jesteś wnioskodawcą, to dane uczestników ( imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), oznaczenie sądu, do którego składasz pozew, dokładne określenie żądania oraz oznaczenie wartości przedmiotu sporu, uzasadnienie (jego napisanie zazwyczaj zajmuje najwięcej czasu i jest najtrudniejsze! ), podpis lub podpis pełnomocnika oraz załączniki. Nie możesz również zapomnieć o tym, że aby pozew został skutecznie wniesiony do sądu należy go opłacić.

Dowód uiszczenia opłaty za pozew należy dołączyć do składanego w sądzie pozwu. Można oczywiście wysłać go również tradycyjną pocztą.

Pora wspomnieć o kosztach sądowych – ile to kosztuje?

Prowadzenie postępowania cywilnego wiąże się z koniecznością opłacenia kosztów sądowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym składają się na nie opłaty sądowe oraz wydatki.

 Jakie są rodzaje opłat sądowych?

W pierwszej kolejności należy wyróżnić opłaty stałe. Są to opłaty pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe i we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe. Pobiera się je zawsze w jednakowej wysokości, zgodnie z ustawą. Nie może to być mniej niż 30 zł i więcej niż 5000 zł. Mogą być jeszcze opłaty stosunkowe, podstawowe i tymczasowe. Katalog kosztów sądowych jest otwarty. Mogą być to na przykład wydatki do przyjazd do sądu i utracony w związku z tym zarobek w miejscu pracy.

Jeżeli nasza sytuacja majątkowa nie pozwala nam na pokrycie kosztów sądowych, to zawsze warto jest złożyć wniosek o zwolnienie od nich. Należy wykazać, że ich pokrycie wiązałoby się dla nas z uszczerbkiem utrzymania siebie i rodziny.