Brak wykonania cesarskiego cięcia we właściwym momencie, niedokładna sterylizacja sprzętu medycznego, zakażenie wewnątrzszpitalne- to jedne z najczęstszych błędów medycznych, które występują w polskiej służbie zdrowia. Jakich jeszcze zaniedbań dopuszczają się lekarze oraz pielęgniarki? Czy warto jest walczyć o swoje prawa w takiej sytuacji?

Należy udowodnić popełnienie błędu medycznego

Błąd lekarski może zniszczyć całe dotychczasowe życia. Bardzo boleśnie przekonali się o tym nie tylko ludzie, którzy doświadczyli przerażających pomyłek lekarzy, niekompetencji służby zdrowia albo nieodpowiednich warunków sanitarnych, ale też ich rodziny albo znajomi.

Można próbować walczyć o odszkodowanie

Nic nie jest w stanie wynagrodzić doznanej krzywdy. Jednak są metody, aby walczyć o przysługujące Ci prawa, które wynikają z popełnionego przez lekarzy zaniedbania. Bardzo często odszkodowania, renty albo zadośćuczynienia to jedyna pomoc, na którą mogą liczyć poszkodowani pacjenci. Defektem tego systemu jest to, że takie świadczenia nie są przyznawane automatycznie.

O jakich liczbach jest tutaj mowa?

Nieoficjalnie szacuje się, że w Polsce każdego roku mniej więcej 40 tysięcy osób jest poszkodowanych w wyniku błędów medycznych. Trzeba również wspomnieć o tym, że Polska, zaraz za Łotwą i Słowacją, jest miejscem, w którym jest największa śmiertelność z powodu powikłań wśród pacjentów pooperacyjnych. Może być to nawet kilkanaście procent z operowanych osób.

Udowodnienie błędu medycznego bywa trudne

Samo udowodnienie wystąpienia błędu medycznego jest sprawą bardzo skomplikowaną dla zwykłego poszkodowanego, ale niestety odgrywa ono najważniejszą rolę w walce o jakiekolwiek roszczenia. Jeżeli chcesz udowodnić błąd lekarski, to bardzo istotne jest odróżnienia pogorszenia stanu zdrowia, które jest skutkiem normalnego rozwoju choroby a pogorszeniem w wyniku czynników zewnętrznych.

Błędy medyczne podczas porodu

Najczęściej zaniedbania występują w czasie porodów. Poważne skutki dla dziecka są związane z niewykonanie w odpowiedniej chwili cesarskiego cięcia. Natomiast bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia matki jest pozostawienie w jamie macicy pozostałości poporodowych.

Niewłaściwa sterylizacja narzędzi

Następną grupą są błędy, które wynikają z niedokładnej sterylizacji sprzętu w czasie badań lub zabiegów. Popełniony błąd bardzo często nie jest widoczny od razu. Dopiero po jakimś okresie pacjent zaczyna odczuwać trudne do zdiagnozowania dolegliwości, które na pozór wyglądają jak grupa lub przeziębienie, a tak naprawdę są bardzo poważnym zakażeniem wewnątrzszpitalnym, na przykład gronkowcem.

Błędy medyczne z zakresu ortopedii

Coraz powszechniej zgłaszanym przez poszkodowanych błędem medycznym są niepoprawnie wykonane zabiegi złożenia kończyn górnych oraz dolnych. To znaczy sprawy dotyczące szeroko rozumianej ortopedii.

Odesłanie do domu z dolegliwościami

Bardzo dużym błędem jest odesłanie pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego z groźnymi dla zdrowia dolegliwościami do domu. Zignorowanie poważnych objawów i nieudzielenie w odpowiednim czasie niezbędnej pomocy, może bardzo często prowadzić do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet śmierci poszkodowanego.

Jak walczyć o swoje prawa?

Wiele osób nie ma świadomości tego, że ma prawo do walki o przysługujące im świadczenia. Nie jest prosto przejść przez całą procedurę od prób polubownego zakończenia sporu po długotrwałe postępowanie sądowe. Nie ma natomiast wątpliwości, co do faktu, że warto jest rozpocząć dochodzenie swoich praw, chociaż po to, aby coś zmienić w aktualnie panujących warunkach.

 Nie jest prosto już od początku

Już na samym początku trzeba się zmierzyć z wieloma problemami, ponieważ konfrontacja nie jest łatwa. Często po drugiej stronie są osoby wykwalifikowane w takiego rodzaju działaniach, na przykład pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych albo szpitale. W związku z tym dobrze jest wynająć prawnika, aby wsparł Cię w tych trudnych chwilach. Pomoże Ci sporządzić pozew i poprowadzi całe postępowanie.