• Sprawy sądowe o odszkodowania za błędy medyczne zazwyczaj są skomplikowane i ciągną się przez długie lata. Dodatkowo, dla wszystkich jest oczywiste, że o ostatecznej wygranej albo przegranej decyduje zdanie ekspertów, którzy również są lekarzami. W związku z tym, pacjenci bardzo często są zdania, że lekarze zawsze będą trzymać stronę swoich kolegów po fachu. To sprawia, że pacjenci bardzo często, chociaż czują się poszkodowani i są zdania, że padli ofiarą braku kompetencji albo zwykłego zaniedbania, rezygnują z dochodzenia swoich praw! To podejście prowadzi do impasu i mam nadzieję, żę po przeczytaniu tego artykułu zrozumiesz, że warto jest walczyć. Walka toczy się nie tylko o Twoje prawo do rekompensaty za poniesione cierpienie, wydatki, ale również o podniesienie odpowiedzialności za poziom wykonywanych usług medycznych.

Kiedy warto zastanowić się nad odszkodowaniem?

Ogólnie można powiedzieć, że o odszkodowanie za błędy lekarskie powinny starać się osoby, które sądzą, że podczas leczenia (nie tylko szpitalnego) przez zaniedbanie albo błąd po stronie personelu medycznego zostały narażone na szkodę, na przykład brak oczekiwanych skutków leczenia, przedłużoną rekonwalescencję, większe wydatki, potrzebę ponownego wykonania zabiegów.

Od kogo można domagać się odszkodowania?

Odszkodowania za błędy medyczne we Wrocławiu, można żądać od szpitala albo innego podmiotu, który udziela świadczeń zdrowotnych, na przykład przychodni albo lekarza, który przyjmuje pacjentów w swoim prywatnym gabinecie. Podstawę do występowania przeciwko szpitalowi jest również nieprzyjęcie pacjenta, gdy w wyniku takiego działania pacjent poniósł szkodę! Często godzinna konsultacja prawna z ekspertem od odszkodowań medycznych pomaga zrozumieć swoją sytuacje i pomóc w podjęciu dalszych decyzji.

Na jaką rekompensatę można liczyć?

Możesz liczyć na wiele, ale od razu musisz mieć świadomość, że pewnie Twoje wyobrażenia opierają się na scenach z amerykańskich sal sądowych. W Polsce to tak nie działa. Pora zacząć patrzeć na świat realnie. W Stanach Zjednoczonych można wywalczyć nawet setki tysięcy dolarów odszkodowania za nieprawidłowo wykonany lifting lub utratę najbliższej osoby.

Niestety wiele osób myśli, że w Polsce wygląda to podobnie i można liczyć na otrzymanie zbliżonych kwot. Rekompensata za błąd medyczny zawsze jest wyznaczana indywidualnie w każdej sprawie, zależnie od tego, jak duże konsekwencje finansowe oraz zdrowotne poniósł pacjent w związku z popełnionym przez lekarza zaniedbaniem.

W praktyce można spotkać trzy rodzaje świadczeń:

  • odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie pieniężne
  • rentę

Komu może zostać przyznane odszkodowanie?

Lekarze bronią się przed odpowiedzialnością za błędy medyczne jak tylko mogą. Jedną z takich praktyk jest uprzedzanie, że efekt zabiegu może być niezgodny z oczekiwaniami pacjenta, szczególnie jeżeli dotyczy to operacji plastycznych. W podpisywanej przez pacjentów pisemnej zgodzie na zabieg bardzo często jest klauzula, że gdy wystąpią komplikacje albo efekt będzie niezadowalający, to lekarz zwolniony jest z odpowiedzialności. Pacjenci mogą wtedy myśleć, że nie przysługują im żadne prawa do odszkodowania. Czy tak jest naprawdę?

Klauzula o braku odpowiedzialności za efekt operacji plastycznej, a odpowiedzialność za bład medyczny.

Na szczęście nie do końca jest tak, zę lekarz jest zwolniony z odpowiedzialności za błąd lekarski podczas np operacji plastycznej.  Podpisanie żadnej deklaracji przez pacjenta nie jest podstawą do zwolnienia lekarza z odpowiedzialności za błąd medyczny.

Wynika to z art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: ,, Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Na podstawie artykułu 471 Kodeksu cywilnego lekarz może odpowiadać również za nienależyte wykonanie umowy.

Najważniejsza jest opinia biegłego

Sąd w bardzo dużym stopniu w sprawach odszkodowań za błędy lekarskie we Wrocławiu bazuje na opinii lekarza – biegłego sądowego. Musisz pamiętać o tym, że nawet podpisanie przez Ciebie deklaracji/klauzuli o zrzeczeniu się roszczeń nie oznacza braku możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Sąd może nawet ocenić, że ze względu na stan psychiczny pacjenta, w chwili podpisywania takiego dokumentu, taka teoretycznie dobrowolna rezygnacja z przysługujących mu praw była pewnego rodzaju wymuszeniem ze strony lekarza.

 Co w sytuacji, gdy pacjent umrze?

Najczęściej o odszkodowanie ubiegają się pacjenci, ale bywa i tak, że w wyniku błędu lekarskiego pacjent umiera. Wtedy swoje roszczenia mogą również zgłosić bliscy osoby poszkodowanej.

Zapoznaj się też z artykułem :

Wysokość odszkodowania za błędy medyczne