Zadośćuczynienie dla osób najbliższych poszkodowanego

Nie ma żadnych wątpliwości , że poważne wypadki komunikacyjne wiążą się z daleko idącymi skutki, nie tylko dla osób, które zostały w nich bezpośrednio poszkodowanej, ale też dla ich najbliższych członków rodziny. Podobne niekorzystne skutki mogą dotyczyć błędów medycznych, których konsekwencją jest nieodwracalna niepełnosprawność pacjenta i które wywierają poważne negatywne …

Gdzie zgłosić błąd medyczny? – Przewodnik Wrocław

Błędna diagnoza lekarska może być skutkiem niewłaściwej interpretacji badań. Lekarz, który postawił diagnozę sprzeczną z aktualnym poziomem wiedzy medycznej musi ponieść konsekwencje swojego zachowania. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z powodu błędnej diagnozy? Jak rozpocząć postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i ostatecznie …

Zgoda pacjenta a odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny

Ryzyko, jakie podejmuje pacjent, który godzi się na zabieg operacyjny dotyczy tylko i wyłącznie zwykłych powikłań pooperacyjnych. Nie można zakładać, że w skład ryzyka pacjenta wchodziły również komplikacje, które powstały w wyniku błędu medycznego albo braku kompetencji lekarza. Prawo pacjenta do udzielenia zgody Zgodnie z art. 16 ustawy o prawach …

Podatek od odszkodowania za błąd medyczny- kiedy należy go zapłacić?

Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie lub zadośćuczynienie to często spora ilość pieniędzy dla osoby poszkodowanej. Czy od tego rodzaju świadczeń trzeba odprowadzać podatek? Kiedy nie ma potrzeby rozliczania się z Urzędem Skarbowym?  Jakie świadczenia są zwolnione z opodatkowania? W teorii według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszystkie …

Jak wygląda odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny?

Osoby, które wykonują zawód lekarza ponoszą odpowiedzialność karną za popełnienie błędu lekarskiego na ogólnych zasadach. Co to są zasady ogólne? Zasady ogólne to zasady, które dotyczą ogółu społeczeństwa. Wobec tego trzeba zauważyć, że zasady te odnoszą się do każdego, a ich naruszenie może być związane z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Kiedy …

Błąd medyczny podczas operacji- kto ponosi za niego odpowiedzialność?

O osobie, która jest gotowa przyznać się do winy za negatywny wynik swoich działań mówi się o tym, że ma odwagę cywilną. A jak to wygląda, gdy wykonuje się pracę zespołową? Odpowiedzialność zespołowa Odpowiedzialność za negatywne skutki działań konkretnej grupy często jest zamazywana, szczególnie gdy wcześniej nie zostało określone, które …

Odszkodowanie za błąd medyczny a przedawnienie

Pojęcie błędu medycznego nie zostało określone w ustawie. W orzecznictwie i w doktrynie można zauważyć, że za błąd medyczny uznaje się takie działania albo zaniechania lekarza, które są niezgodne z powszechnie stosowanymi zasadami aktualnej wiedzy oraz praktyki w dziedzinie medycyny. Poszkodowany pacjent może dochodzić swoich praw pod warunkiem, że jego …

Śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego- czy można się ubiegać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Jeżeli w wyniku błędu medycznego pacjent umarł, to wtedy jego najbliższym przysługuje odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za śmierć pacjenta. W skład tego roszczenia wchodzi również zwrot kosztów pogrzebu, które poniosły osoby najbliższe.  Co to są koszty pogrzebu? Według art. 446§1 k.c: ,, Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła …

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem- częsty błąd medyczny

Jeżeli chodzi o roszczenia odszkodowawcze, to dosyć często w kontekście błędu medycznego, pojawia się szpitalne zakażenie gronkowcem złocistym. Czy naprawdę do zakażeń dochodzi tylko w szpitalach i czy to jest jedyna możliwość zarażenia się gronkowcem? Czym jest gronkowiec złocisty? Gronkowiec złocisty to bardzo groźna i szybko rozprzestrzeniająca się bakteria. Drogi …

Odszkodowanie za nieprawidłowo przeprowadzony zabieg w klinice medycyny estetycznej

 Zabiegi medycyny estetycznej bardzo często przebiegają według oczekiwań pacjentów. Nie niosą za sobą dalszych komplikacji.  Jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowo wykonanego zabiegu? W tej sytuacji trzeba wymienić dwa przypadki. Pierwszy z nich jest wtedy, gdy pacjent, nie jest usatysfakcjonowany z rezultatu zabiegu, ale nie doznał szkody w postaci uszkodzenia ciała. …